ANMÄLNING 

 

För att anmäla sig till lajvlägret skickar man in en anmälningsblankett och betalar deltagaravgift. Betalningsuppgifter och anmälningsblanketten finner du längre ner på denna sida. Anmälningen är öppen 27.8 – 16.9.2018. 

 

Om vi får in fler anmälningar än vi har platser på lägret så kommer platserna lottas ut bland alla som anmält sig. Det har alltså ingen skillnad ifall man anmäler sig i början eller slutet av skolturnén. 

 

 

 

Roller 

 

Alla deltagare kommer tilldelas ett rollskelett utgående från önskemålen i anmälningen. Vi kan inte garantera att alla önskemål går att genomföra. Alla deltagare skriver sina roller själva utgående från rollskelettet, men man får hjälp med rollskrivningen på workshoppen. Den färdigskrivna rollen ska sändas till spelledningen på MEJLADRESS senast den  14.10 

 

 

Deltagaravgift 

 

I priset ingår deltagande i lägret, övernattning på plats, samtliga måltider under lägret, ett rollskelett samt deltagande i workshoppen inför lajvet. 

 

Priset för lajvet är 70 € och betalas till: 

 

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86 

 

SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH 

 

Mottagare: Eloria rf 

 

Referensnummer:  XXXX 

 

Om avgiften betalas av en annan vårdnadshavare än den i anmälningsblanketten, eller om du betalar för flera personer, lämna bort referensnumret och skriv istället i meddelanderutan ”Anteros skola för trolldom och häxkonst” + vilket/vilka barn betalningen gäller. 

 

Deltagaravgiften bör vara betald senast en vecka efter att anmälningstiden gått ut, annars kommer spelaren automatiskt att avanmälas. Sista betalningsdag är 23.9 2018 

 

 

 

Frånvaro 

 

Om man av en eller annan orsak måste vara frånvarande från lajvlägret bör arrangörerna ovillkorligen meddelas.  

 

Om man är frånvarande från lägret så återfås inte den betalda deltagaravgiften. Undantaget är ifall deltagaren blivit sjuk och arrangörerna meddelats om detta innan lägrets början. Om man är frånvarande av annan orsak än sjukdom finns det möjlighet att ge vidare lägerplatsen åt någon annan, men detta bör också göras i samråd med arrangörerna. 

 

 

 

 

 

Anmälningsformulär 

 

Deltagarens uppgifter 

 

Namn (obligatorisk) 

 

 

Gatuadress (obligatorisk) 

 

 

Postnummer (obligatorisk) 

 

 

Postort (obligatorisk) 

 

 

Födelsedatum (obligatorisk) 

 

 

Telefonnummer (obligatorisk) 

 

 

E-postadress (obligatorisk) 

 

 

Allergier, dieter, sjukdomar etc. 

 

 

Lajvroll 

 

 

Önskemål om rollen 

 

 

Vårdnadshavarens uppgifter 

 

Vårdnadshavarens namn (obligatorisk) 

 

 

Vårdnadshavarens telefonnummer (obligatorisk) 

 

 

: Jag godkänner att fotografier där mitt barn figurerar får publiceras på Elorias hemsida och användas i marknadsföringssyfte av kommande lajvläger. 

Se bilder från tidigare barnlajv här. 

 

Frågor, kommentarer eller annat? 

 

 

SKICKA 

 

Obs! Kontrollera efter anmälningen att du fått ett svarsmejl. Om så inte är fallet kan något ha gått fel under anmälningen. Försök igen och får ni inget svarsmejl då heller, ta kontakt.