Finland. Finland är ett tacksamt land för magiker att bo i. Den glesa bebyggelsen gör det naturligt för magiker att bosätta sig långt ut i obygden, där de med lätthet kan utföra magi utan att bli störda eller påkomna. Speciellt magifamiljer väljer att bo i utkanten av småbyar för att inte locka till sig åskådare. Det finns dock ett fåtal magiker som valt att bo inne i staden, men dessa har då varit tvungna att förtrolla sin lägenhet för att hålla sin magi hemlig för grannarna. Majoriteten av magikerna ser dock fördelarna i att bo mer isolerade och man hittar därför rätt många magiker i småbyarna runtom i Österbotten.  

 

Familj och uppväxt. Oberoende om man är född i en familj med magiföräldrar eller i en familj med mugglarföräldrar (icke-magiska föräldrar) så går alla barn i lågstadiet på samma sätt som mugglarbarn gör. Magivärlden är alltså väldigt integrerad, sammansmält, med den icke-magiska världen i Finland. Detta gör att även magiker använder modern teknik som smarttelefoner, TV och datorer. Magikerna är således rätt välanpassade till mugglarvärlden i Finland.  

 

Skolgång. Efter att ha gått ut ett mugglarlågstadie får alla barn med fallenhet för magi ett brev hem med inbjudan till magiskolan, Anteros Skola för Trolldom och Häxkonster. Om man tar emot denna inbjudan till Anteros så följer sedan magiska studier enligt följande: 

  • 3 år av grundstudier (högstadiet) vid Anteros. 
  • 4 år av inriktade studier (motsvarande gymnasiet/yrkesinstitut) vid Anteros 
  • 3-5 år av specialiserade studier (högskola) vid en annan skola. 

De specialiserade studierna är frivilliga. Efter avklarade studier arbetar vanligen en magiker endera med att skydda magin från mugglare, gömma magin eller utveckla den. Det finns även magiker som genom magin försöker förbättra mugglarvärlden. Vem vet vilka saker i vår vardag som vi tror att är teknik, medicin eller naturfenomen, men som egentligen styrs av magi? 

 

Avbryta skolgången. Alla klarar inte av det snabba tempot och de krävande förmlerna och väljer därför att avbryta sin skolgång. En magiker som hoppar av sina studier redan efter högstadiet blir oftast gatukonstnärer och spådamer i mugglarvärlden. En och annan har även blivit författare och då tagit inspiration från magivärlden till sina böcker. Dessa avhoppare hålls under uppsikt av ministeriet (magiskt rättsväsende) för att kontrollera att de håller sig inom ramarna för vad som är acceptebelt. Avhopparna ses ofta som en skamfläck för magisamhället.  

Att istället genomföra de inriktade studierna och därefter avsluta sina studier för att ta sig an ett praktiskt arbete är tvärtom rätt vanligt. Efter att ha genomfört de inriktade studierna kan man med lätthet ta sig an ett mer praktiskt yrke inom magi. Man kan t.ex arbeta som drakmatare eller assistent till kvasttillverkare.  

De specialiserade studierna är även de  teoretiska och krävande och de görs endast för de svåraste jobben. Här väljer man även vilket område man specialiserar sig på och det är också inom det området man sedan tar anställning. Arbeten som kräver specialiserade studier är t.ex. auror eller trollformeltillverkare.  

 

Men det är inget att oroa sig för. Vi börjar med skolstarten! Läs mer om skolstarten här (länk)