(Obs! Detta berättar om skolan i lajvvärlden, inte om platsen för lajvet. Vänligen besök praktisk information för mer information om lajvplatsen) 

 

Anteros skola för trolldom och häxkonst är den finlandssvenska magiskolan och är belägen på en av öarna i Enare träsk. Skolan skapades under 12oo-talet, men efter ett större korrigering av skolans magiska skydd, där något gick fel, under 1900-talet, var skolan tvungen att byggas om och fick då ett mer modernt utseende. Denna olycka som börjat kallas för “moderniseringen” och lärarna hänvisar gärna till den när de vill påminna eleverna om att vara försiktiga i sitt magiutövande.  

 

Skolans har tre grundare: XXX, XXX och XXX. De ansåg alla tre att en gemensam lära för magiker var av största vikt och Svenskfinland var unikt på det sättet att procentuellt var många mugglarfödda innehavare av starka magiska krafter på 1200-talet och behövde därför vägledning inom lärorna. När skolan grundades reste därför grundarna ut till mugglarskolorna för att utföra ett extra “hälsotest”. “Hälsotestet” tog reda på varje elevs magiska kapacitet. Grundarna samlade in denna information och efter att eleverna gått ut mugglarskolan sändes breven ut till barnen och en tradition var född. Detta är också varför magiker i Finland, oberoende ursprung, gått mugglarlågstadie innan de släpps in på magiskolan. 

Var och en av grundarna hade dock en egen idé om vad som är bästa sättet att ta sig an magin. Kapha gjorde allt noga och i sin egen takt. Hen uppmuntrade studier i lugna och stillsamma miljöer. Pitta gillade utmaningar och hårt arbete. Hen föredrog att lära genom gruppdiskussioner och tävlingsmoment. Vata föredrog i sin tur att vara aktiv och kreativ. Hen ansåg att man lärde sig bäst genom praktiska försök och misstag. Detta resulterade till slut i att de tre olika elevhemmen bildades: YYY, YYY och YYY. Varje elevhem representerar en grundare och dennes värderingar. Alla elever sorteras in i de tre elevhemmen när de börjar Anteros beroende på vilka egenskaper de har. Elevhemmen har vänskapliga tävlingar mellan varandra, som att samla elevhemspoäng och spela quidditch. På det stora hela så kan alla elevhemmen umgås tillsammans utan större rivalitet.  

 

Skolan och området runtomkring är förtrollat av de magiker som hjälpt till att bygga skolan och den går därför inte att hitta utan att använda något av de godkända transportmedlen. Något gick dock fel under “moderniseringen” och efter att skolan återställts så hade tidsramen rubbats. Skolan går nu 3 månader före i tiden, vilket betyder att även om det i den vanliga världen är augusti så har det redan hunnit bli november vid magiskolan. Det gör att högtiderna i skolan firas enligt den tideräkning de har i skolan, medan loven hålls för att passa tiderna i den vanliga världen.