Lajv är en blandning av lek, teater, friluftsliv och fantasi. I lajv spelar man en roll/karaktär, t.ex. en bondpojke, ett magiskt väsen, eller en magikerlärling. Man spelar (lajvar) i en påhittad värld eller den verkliga världen tillsammans med de övriga deltagarna, som alla har en egen roll. Genom sitt spelande skapar man tillsammans en historia under lajvets gång, utan färdigt givna repliker eller manus. Allting handlar om att spela sin roll. 

Av spelledningen får alla deltagare ett rollskelett, dvs. ett dokument med grundläggande fakta om rollen. Alla deltagare får, med hjälp av spelledarna, skriva resten av sina roller själva. Före lajvet skaffar man sig också passande kläder och eventuell rekvisita för att skapa en trovärdig bild av sin karaktär. I rolltexten står det allting som man behöver veta om sin karaktär. Där listas bland annat karaktärens egenskaper och relationer till övriga karaktärer. Där står också eventuella mål och uppdrag som kan försöka utföra under lajvets gång. 

Lajvet och lägret har en del regler som man måste följa. Reglerna finns till under lajvet för att det ska fungera bra och upprätthålla den fiktiva värld som man stiger in i när lajvet påbörjas. Lajv är ingen lek där det handlar om att vinna eller förlora, utan om att ha roligt tillsammas och gemensamt skapa en berättelse. Huvudsaken är att man spelar sin roll så bra som möjligt och att man inte gör någonting som skulle bryta mot lajvets regler eller den illusion som man gemensamt har skapat. 

Det finns olika genrer och typer av lajv, t.ex. medeltida fantasy, modern fantasy, modern realism, science fiktion , postapocalyps, abstrakta lajv, vampire, mysterium, skräck och så vidare. Anteros skola för trolldom och häxkonster är ett modernt fantasylajv. Lajv kan också delas in i stämningslajv och intriglajv beroende vad fokus ligger på. Detta lajv fokuserar mera på stämningen. Vad en intrig är går att läsa i lajvordlistan (länk). 

 

Varför lajva?

Man lajvar för att skapa en intressant och spännande berättelse tillsammans med andra. Att lajva påminner väldigt mycket om att läsa en bra bok eller att se en film, men istället är man själv en av karaktärerna och man får själv bestämma om vad som ska hända åt ens karaktär. Man är själv med och deltar och påverkar historien. Lajv är också ett sätt att lära känna sig själv bättre, man övar på sociala färdigheter och får ta del av en kreativ, fantasifull och social gemenskap och man får ofta njuta av friluftsliv.