Anteros skola för trolldom och häxkonster är i första hand ett stämningslajv, dvs, fokus ligger på att uppleva och leva sig in i en magisk värld och att ha kul. 

 

Karaktärerna är förstaårsstuderanden på Anteros och lajvet kommer att utspela sig under deras introduktionshelg där de anländer till skolan, blir indelade i elevhem, lär känna sina klasskamrater och går på sina första lektioner på magiskolan. Under lajvet kommer också karaktärerna spela quidditch, som är en populär sport i den magiska världen och ha möjlighet till små äventyr eller upptäcktsfärder. Det är trots allt en magiskola och vem vet vad som kan hända? 

 

På skolan kommer också finnas prefekter, spöken, lärare och annan skolpersonal.