Workshoppen kommer hållas 30.9.2018 på xxxxx 

 

Tidsschema 

 

10.00 Deltagarna anländer 

10.15 Hej och välkommen 

10.30 Första passet 

11.15 Andra passet 

12.00 – 12.30 Lunch 

12.30 Tredje passet 

13.15 Fjärde passet 

14.00 – 15.00 Umgänge och lajvfrågor 

15.00 Hemfärd 

 

Workshoppen består av fyra pass à 45 minuter. Deltagarna kommer delas in i fyra grupper som cirkulerar mellan de fyra punkterna. 

De fyra passen är: rollskrivning och –diskussion, gör din egen trollstav, improvisationsövningar och regelgenomgång. 

 

Ta med: 

Egen mat. 

Bekväma kläder. 

Rollpapper och anteckningsmaterial/laptop. 

 

På plats finns ett kök med mikro och spis.